Mattone Groep: Bouwen op vertrouwen

De hoeksteen van bouwen is vertrouwen. Bijvoorbeeld dat u kunt vertrouwen dat; u het gewenste eindresultaat krijgt, afspraken worden nagekomen, de opleveringsdatum wordt gehaald, wat in orde moet worden gemaakt, ook daadwerkelijk gebeurd, etc. Kortom 'vertrouwend bouwen'.

Bouwen is per slot van rekening een complex proces, waarin opdrachtgever en uitvoerder op elkaar kunnen rekenen. Waar daarnaast ook openheid van zakenregel is en we ons aan het gezegde houden; "Afspraak is afspraak". 

Voor Mattone spreekt dit alles voor zich en vormt vertrouwen het uitgangspunt van het gehele bouwproces. Vandaar ook onze bedrijfsnaam 'Hoeksteen' die wij vertaald hebben naar het Italiaans; 'Mattone'. Want of het nu gaat om ontwikkeling, nieuwbouw, verbouw, onderhoud, beheer, restauratie of renovatie: "Op ons kunt u bouwen".
Bij al de drie werkmaatschappijen van de Mattone Groep, te weten Bouwbedrijf Mattone, Villabouw Mattone en Betonbouw Mattone is zeer veel know how aanwezig.
Bent u op zoek naar een bouwpartner voor het ontwikkelen en/of realiseren van kantoorgebouwen, zorgcentra, schoolgebouwen, winkelcentra, sportkantines, woningen of complexe betonwerken dan is de Mattone Groep
uw juiste bouwpartner

Met onze kennis van deze bouwsector zorgen wij voor de opdrachtgever voor een optimale uitvoering van de werkzaanheden. Wij zorgen ten alle tijde voor een uitvoering volgens een vastgestelde uitvoeringsplanning.
Voor de Mattone Groep is het altijd hoofdzaak de afspraken die hier gemaakt zijn na te komen. Kwalitatief staan wij dan ook voor een hoogwaardig eindproduct van het gerealiseerde werk.