Het (V)MBO heeft de toekomst!

Blog

Er is iets raars aan de hand in Nederland. Er is aan de ene kant zo’n groot tekort aan vakmensen dat we ze uit Polen, Roemenië, Letland of Litouwen moeten halen. Terwijl er aan de andere kant wordt neergekeken op datzelfde ‘ouderwetse’ vakmanschap en we er ook nauwelijks iets aan doen om eigen vakmensen op te leiden.

Om met de cabaretier Pieter Derks te spreken: je treft op iedere straathoek wel iemand die communicatiewetenschappen heeft gestudeerd, maar een fatsoenlijke timmerman of loodgieter is nauwelijks meer te vinden. Met andere woorden: we investeren volop in de kenniseconomie, terwijl we de kunnes-economie, om het zo maar even te noemen, links laten liggen. En dat is jammer. Niet alleen voor iedereen die op zoek is naar een steeds schaarser wordende vakman, maar ook voor diegene die graag met zijn handen werkt (en daar trouwens echt wel zijn hoofd bij nodig heeft!).

Volg je hart voor meer voldoening

Want niet iedere jongere is gelukkig als-ie alleen maar met zijn hoofd werkt. Er zijn ook genoeg jongeren die het heerlijk vinden als ze hun slimheid en hun handigheid kunnen combineren. En met iets bezig zijn waarbij ze niet alleen maar met hun hoofd, maar ook met hun handen werken. Waarbij het resultaat tastbaar is. Dat is iets wat, zo blijkt in de praktijk, heel veel voldoening geeft. En wat nog goed betaald wordt ook, want een zelfstandig vakman verdient namelijk net zoveel als iemand met een afgeronde hbo-opleiding! Toch verkiezen jongeren (of hun ouders, niet te vergeten) een studie en baan die maatschappelijke waardering krijgt, ver boven een studie en baan die voldoening biedt. Gek, eigenlijk. En dus hebben opleidingen waarmee je een duidelijk vak leert, minder status dan opleidingen die opleiden voor een vervolgopleiding. En zijn ze ook minder populair.

Mede het (V)MBO heeft daaronder te leiden. Terwijl juist die opleiding de mogelijkheid biedt leren en werken te combineren, waardoor datgene wat wordt geleerd meteen in de praktijk gebracht kan worden en de praktijk getoetst kan worden aan de theorie.Hoe zorg je voor een succesvol leren/werken traject?Of het leren/werken traject succesvol zal zijn hangt af van de kwaliteit van de opleiding en de kwaliteit van het leerbedrijf. Om met dat laatste te beginnen: hoeveel ervaring heeft het leerbedrijf met het opleiden van mensen, hoe ziet de begeleiding eruit en hoe intensief is die begeleiding, wat is de leeftijd van de werknemers en hoeveel leerlingen heeft het bedrijf gemiddeld aan het werk? Maar ook: wat zijn de doorgroeimogelijkheden? Heb je als leerling het juiste leerbedrijf gevonden, kies dan samen met hen de opleiding, want het leerbedrijf weet vaak uit ervaring welke school de beste opleiding biedt. Het niveau van opleiden hangt vaak samen met de grootte van de scholengemeenschap (klein is meestal beter) en ook of je met gelijkgestemden in de klas zitBovendien is het (V)MBO geen eindpunt.

Er zijn volop doorgroeikansen en mogelijkheden om vervolgcursussen, opleidingen en studies te doen. Waardoor je alles uit jezelf kunt halen wat er in je zit en op termijn beschikt over een goudgerand cv! Werken en leren combineren betekent trouwens ook een opleiding doen waarbij je wordt betaald, je de garantie hebt dat je na afronding van de opleiding een baan hebt en ook dat je al snel je eigen broek kunt ophouden.Veel leuker dan gedachtAls bouwer weten we er alles van af hoeveel vooroordelen er zijn over het (V)MBO en hoe weinig kennis over de geweldige kansen die het biedt. Terwijl ook het beeld dat jonge mensen hebben van ons werk soms helemaal niet klopt. Vaak horen we: het is veel leuker dan ik had verwacht! Wij doen er dan ook alles aan om jonge mensen te stimuleren en te enthousiasmeren een echt vak te leren. En houden ons actief bezig met het opleiden van vakmensen. Dat doen we op een manier zoals dat vroeger gebeurde in gildes. Medewerkers beginnen bij ons onderaan de ladder en stromen door van leerling, naar gezel tot bouwmeester. Vakmanschap, kennis, kunde en, niet te vergeten, inzicht, worden op die manier doorgegeven. Met alle ruimte voor zelfontplooiing en het dragen van eigen verantwoordelijkheden. Daarbij hoort doorzettingsvermogen, passie voor het werk en gedrevenheid om als team succesvol te presteren.

Mooie dingen maken

Dat presteren in teamverband is natuurlijk heel belangrijk. Want zoals je bijvoorbeeld ook met voetballen alleen maar succesvol kunt zijn als je als team presteert, zo kun je in de bouw alleen maar iets moois neerzetten als je het samen doet. En mooie dingen maken we. Ook dat is een belangrijk aspect van de voldoening die je ondervindt: je zet iets tastbaars neer waar je trots op kunt zijn en waarover je kunt zeggen: kijk, dáár heb ik aan meegewerkt!

Wij laten leerlingen graag in contact komen met ons werk en ons bedrijf. Wij kunnen bijvoorbeeld excursies organiseren, waarbij we hen een inkijk kunnen geven in onze mooie branche. Bel ons gewoon even: 010-4584098 of stuur een e-mail naar: info@mattone.nl