Zelf bouwen: welke aandachtspunten zijn er?

Blog

Aandachtspunten als je zelf gaat bouwen

Zelf bouwen. Dat betekent nog al wat! Zeker wanneer je hier nog niet zo bekend mee bent. Meestal gaat het gepaard met grote uitgaven en is het daarom begrijpelijk dat je dit weloverwogen aanpakt.Aan de hand van dit schrijven willen wij je bijstaan om inzicht(en) te geven van wat er zoal komt kijken bij nieuwbouw, en wat hierin de aandachtspunten zijn.

Het overwegen van zelfbouw kan verschillende aanleidingen hebben. Zo kan het een huisvestingsbehoefte zijn, waarbij groei of maatwerk centraal staat, of het kan bijvoorbeeld een lang gekoesterde droom zijn. Zelf een huis bouwen is namelijk een droom die veel mensen koesteren. Maar ook een bedrijfspand wat voor je organisatie op maat gebouwd wordt, kan een aanleiding zijn. Iedere nieuwbouwwens heeft zo een eigen ‘ontstaan’.

De locatie, jouw kavel

Als je zelfbouw of anders genoemd nieuwbouw overweegt, begint het veelal met de kavel. Je hebt een plekje gezien waar je graag iets voor jezelf bouwt. Dat kan de omgeving zijn, of juist doordat je daar jouw wens al in vervulling ziet gaan.

Het is belangrijk om te weten wat de mogelijkheden van het kavel zijn. Zo heeft de gemeente op het kavel een zogenaamd ‘bouwvlak’ aangegeven, waarbinnen het hoofdgebouw gebouwd moet worden. Dat betekent dat er ook een maximum zit aan hetgeen gebouwd mag worden. Dat kan ook uitgedrukt zijn in maximaal te bouwen vierkante- of kubieke meters.

Ook wordt er meestal een bepaalde goot- en nokhoogte aangegeven. De goothoogte is de hoogte van de goot onderaan het schuine dak. De nok is het hoogste punt van het dak. Ook met betrekking tot de esthetiek zijn er uitgangspunten vastgelegd. Dit kunnen hele duidelijke eisen zijn, waarin vormen of bepaalde architectuur voorgeschreven wordt. Er zijn ook kavels waar geen regels zijn voor de esthetiek. Dat wordt ook wel ‘welstandsvrij’ genoemd.

Eén van de eerste aandachtspunten is dan ook of hetgeen wat je wilt bouwen op de voorgenomen locatie mogelijk is. Soms is het mogelijk om bij de gemeente te vragen mee te werken aan het ‘veranderen van de regels’. Dat is alleen op een enkele locatie maar mogelijk, als bijvoorbeeld de regelgeving erg gedateerd is.Het gebeurt ook dat mensen een zoekopdracht geven voor een kavel. De gewenste nieuwbouw is in dat geval leidend. Zowel bij het zoeken van een kavel als bij het toetsen op regelgeving helpen wij je graag.

Het ontwerp

Nadat de kavel bekend is en je de keuze voor jouw locatie heeft gemaakt, kom je voor de volgende uitdaging: een ontwerp. De ideeën en wensen die je hebt moeten omgezet worden naar een tekening. Waarschijnlijk heb je al bepaalde ideeën die middels bijvoorbeeld referentiebeelden ondersteund worden. Ook zul je in hoofdlijnen een idee hebben over een aantal specifieke gebruikerswensen. Het is goed om deze ideeën met een specialist te delen. Die kan de wensen testen. Zijn het echt jouw wensen, of zijn er mogelijk zelfs nog betere opties. Wij weten als geen ander dat je goed in staat bent om de gebruikelijke wensen te benoemen. Wij menen echter dat het veel verder dan de ‘gebruikelijke wensen’ gaat. Je mag van ons als specialist dan ook verwachten dat wij je goed adviseren over de mogelijkheden. Zowel op de gebruikerswensen als op het gebied van esthetiek.

Zo kun je gebruik maken van ons ontwerpbureau, of zoeken we samen met je naar een architect.

Wij bewaken vervolgens gedurende het proces of je vraag ook daadwerkelijk centraal blijft staan en dat er geen zaken in het proces vermengt worden die voor jou geen waarde toevoegen en van ondergeschikt belang zijn.

Het kan voor jou veel helpen wanneer je wensen in 3D uitgewerkt worden. Zo krijg je het beste beeld van wat je kunt verwachten.

Bouwkosten

Het visualiseren van je nieuwbouwwens is erg leuk. Ideeën worden concreet en het plan gaat meer leven. Tegelijk bent je ook benieuwd naar het financiële plaatje. Je hebt hier waarschijnlijk ook een bepaalde wens, en gevoel bij.

De bouwkosten zijn veruit de grootste uitgaven. Hier wordt ook veel de nadruk op gelegd. Je wilt zeker weten dat hetgeen je krijgt in balans is met wat je betaald. De meeste invloed kan hierop in het voortraject uitgeoefend worden. Dus juist in de fase vóórdat er gebouwd wordt, of de prijs hiervan berekent wordt.

In de organisatievorm bijvoorbeeld: als je ervoor kiest om een aanbesteding te houden, waarbij meestal de laagste prijsaanbieder de bouw mag uitvoeren, komt de nadruk in kosten anders te liggen. Om bouwers een prijs te laten maken is het nodig om de kwaliteit meetbaar te maken. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld een technische omschrijving of bestek. En om een goede aanbieding te krijgen zijn hier nog veel meer beschrijvingen voor nodig.

Aan het vervaardigen van die stukken zijn hoge kosten verbonden. Het aandachtspunt is ook dat de stukken integraal op elkaar afgestemd zijn en er geen tegenstrijdigheden in naar voren komen. Het risico op onvoorziene kosten tijdens de bouw neemt toe als de stukken niet goed op elkaar afgestemd zijn.

Een ander risico van deze werkwijze is dat je al de stukken hebt laten maken en ook al betaald hebt, maar niet weet of de prijs van het bouwen binnen het gewenste budget blijft. Als de prijs namelijk tegenvalt moet je de stukken aan laten passen en nogmaals hiervoor de kosten dragen. Deze kosten gaan ook nog eens van het budget voor de bouw af. Wij raden deze organisatievorm dan ook niet aan.

Bouwvoorbereiding

De eerste fasen van het verwezenlijken van jouw zelfbouw is ook voor jou erg intensief. Alles moet immers afgestemd worden op elkaar en je kunt zelf het beste aangeven en reageren op hoe je het daadwerkelijk wilt hebben. In het begin zijn het de grote lijnen. Die worden steeds concreter en gaan over in details. Echte comfort ervaar je als zelfs de details kloppen.

Deze zaken komen tijdens de voorbereiding naar voren. De werkvoorbereider besteld de onderdelen voor de bouw. De materialen worden afgestemd met de voorzieningen van bijvoorbeeld de installaties. Denk bijvoorbeeld aan een spotje in het plafond. Dat wordt allemaal voorbereidt voordat het op de bouw is. Hier ligt dan ook een uitdaging voor de bouwer. Alle informatie moet verwerkt worden. Na die tijd ‘wijzigingen’ inbouwen is soms nog mogelijk, maar niet efficiënt.

De ervaring leert dat het ontwerptraject (dus het traject voor de voorbereiding) veel bepalend is voor de werkvoorbereiding. Als de verschillende onderdelen al eerder op elkaar zijn afgestemd, verloopt dit traject veel meer gestroomlijnd. Het risico op fouten en teleurstellingen voor jou en je wensen neemt sterk af en de aandacht is meer gericht op het optimaliseren van details en de begeleiding die je vervolgens geniet tijdens deze fase.

Bouwen

Dan is het na maanden overwegen en uitwerken zover. De bouw begint. En dat gaat meestal gelijk erg snel. Voor je het weet volgt na de ‘eerste paal’ het ‘hoogste punt’. Veel is bekend als je begint met bouwen, maar ook nu komen er nog regelmatig vragen naar voren. Dat kan een gevolg zijn van dingen die eerder nog niet bekend waren, of zaken welke in de praktijk blijken af te wijken. Met jou worden ook deze dingen besproken, om zo tot in de kleine puntjes je wensen te realiseren.

Essentie

Je overweegt zelfbouw voornamelijk voor het eindresultaat. Een optimale beleving van iets wat speciaal voor je gemaakt is en waar je comfort van ervaart. Zelf bouwen is intensief. En als je niet goed begrepen wordt kan dit frustraties opleveren. Maar aan de slag gaan met bedrijven en mensen die u begrijpen en uw wensen verstaan, zal je uiteindelijk het gewenste resultaat en voldoening opleveren.

Waarom Mattone Bouwmeesters?

Mattone Bouwmeesters werkt graag samen vanaf het eerste moment. Wij zetten jouw vraag en de gezamenlijke belangen centraal. We hebben aandacht voor de organisatie, de informatie, het beheersen van alle risico’s, de communicatie en de kwaliteit. Als die zaken namelijk goed met jou- én op elkaar afgestemd zijn, is het gevolg meestal dat het project vlot en binnen de prijsafspraken verloopt.

Dat is wat jij én wij graag willen. Zo zijn wij dan in staat om het gehele traject voor jou zo comfortabel mogelijk te maken.

Wil je een villa bouwen die op jouw wensen is afgestemd? Of wil je een bedrijfspand bouwen die naadloos aansluit op je bedrijfsvoering? Wij nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek!

Ontdek Mattone Bouwmeesters